Priser

Priser – bytte av propanflaske

Automatene inneholder 5 og 10 kg kompositt, og 5 og 11 kg stålflasker. Flaskene har kun husholdningsventil.

DU KAN BYTTE FRA/TIL:

  • 5 KG STÅL -> 5 KG STÅL KR. 209.-
  • 5 KG STÅL -> 5 KG KOMPOSITT KR. 525.-
  • 5 KG KOMPOSITT -> 5 KG STÅL/KOMPOSITT KR. 209.-
  • 5 KG STÅL -> 11 KG STÅL KR. 629.-
  • 5 KG KOMPOSITT -> 11 KG STÅL KR. 525.-
  • 5 KG STÅL -> 10 KG KOMPOSITT KR. 1099.-
  • 5 KG KOMPOSITT -> 10 KG KOMPOSITT KR. 739.-
  • 10 KG KOMPOSITT -> 11 KG STÅL KR. 305.-
  • 10 KG KOMPOSITT -> 10 KG KOMPOSITT KR. 305.-
  • 11 KG STÅL -> 10 KG KOMPOSITT KR. 1099.-
  • 11 KG STÅL -> 11 KG STÅL KR. 305.-

Priser – Kjøp av propanflaske

Automaten inneholder 5 og 10 kg kompositt, og 5 og 11 kg stålflasker. Flaskene har kun husholdningsventil.

 • STÅL 11 KG KR. 949.-
 • KOMPOSITT 10 KG KR. 1099.-
 • STÅL 5 KG KR. 579.-
 • KOMPOSITT 5 KG KR. 949.-