Bruksanvisning

1. Sett inn kort og velg type flaske

V

2. Når dør åpner, sett inn tom beholder

3. Tast deretter inn kortets kode

W

4. Når ny dør åpner - ta full beholder

<iframe width="600" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/p2KVkfjHHbQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Gassautomaten sender beskjed til gassleverandøren hver gang det går ut en flaske, dermed er det mye mindre sjanse for at utomaten går tom, noe som er vanlig på for eksempel bensinstasjoner ved utfartshelger.
Godkjente betalingsmidler: Bankaxept, Visa og Mastercard.